Smartservice austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.
Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas SMARTSERVICE Tallinn OÜ töötleb Sinu isikuandmeid.

KÜPSISTE KASUTAMINE- JA PRIVAATSUSPOLIITIKA
Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku informatsiooni selle kohta, kuidas ja milleks SMARTSERVICE Tallinn OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.
Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist SMARTSERVICE Tallinn OÜ (edaspidi Smartservice) veebilehel https://www.smartservice.ee (edaspidi veebileht).
Kui mingil põhjusel tunned, et Smartservice on sulle liiga teinud, siis anna sellest meile kohe teada gdpr@www.smartservice.ee ja anname endast kõik, et olukord parandada.

MÕISTED
Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Smartservice omalt poolt infot. Näiteks pakkumiste päringud, teenuste tellimine või Smartservice e-posti teel ühenduse võtmine.
Teenused on kõik Smartservice poolt pakutavad tasulised tooted ja teenused.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
Smartservice kogub veebilehe kaudu kasutajate isikuandmeid allärgnevalt kirjeldatud viisidel:
• kasutaja nimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber – kasutaja poolt tehtud päringud, et saata talle pakkumised või SMS teavitused;
• andmed sõiduki kohta (mark, mudel, väljalaskeaasta, reg. nr., tehasetähis või muu sõiduki info);
• kasutaja nimi ja e-posti aadress – kui kasutaja liitub Smartservice uudiskirjaga, saadame talle ettevõtte uudiseid ja teavitusi;
• veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE
Smartservice kasutab isikuandmeid:
• kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks pakkumise tegemiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
• kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, vaid kasutaja eelneval nõusolekul.
Smartservice kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
Kolmas isik on Smartservice lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Smartservice kasutajale teenuseid.
Smartservice kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:
• Zone – veebilehe majutust
• Erply — CRM tarkvara (arved ja pakkumised)
• Mailchimp – e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi
• Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
• Facebook ja Instragram– sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi
• Maksekeskus – edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le
• QuantumTec – SMS, e-mailide ja muude teavituste edastamise ja haldamise süsteemi
Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Smartservice kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks. Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Smartservice ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Sul on täpsemaid küsimusi Smartservice volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust gdpr@www.smartservice.ee.

LINGID TEISTELE LEHTEDELE JA MANUSTATUD SISU
Osadel lehtedel, näiteks blogis, on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube video, mida saad otse blogist vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastate teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.
Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

ISIKUANDMETE SÄILUTAMINE JA TURVALISUS
Smartservice säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-posti aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see eemaldada.
Smartservice rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED
Kasutajal on igal ajal:
• Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et kasutajal on õigus igal ajal küsida, kas Smartservice-l on kasutaja kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Smartservice töötleb;
• õigus isikuandmete parandamiseks, mis tähendab, et kasutajal on õigus taotleda Smartservice-l oma isikuandmete täpsustamist, parandamist või kustutamist;
• õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et kasutajal on õigus nõuda, et Smartservice piiraks tema isikuandmete töötlemist;
• õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb kasutaja antud nõusolekul;
• õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et kasutajal on õigus saada ise andmeid, mida ta on Smartservicele elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Smartservice edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
• õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et kasutaja õigusi seoses isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile gdpr@www.smartservice.ee vastavasisuline sooviavaldus.
Kui kasutaja kuulub Smartservice meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

LASTE PRIVAATSUS:
Meie Teenus ei ole mõeldud alla 18-aastastele isikutele („Lapsed“).

Me ei kogu teadlikult Laste Isikuandmeid. Kui te olete lapsevanem või eestkostja ning teile on teada, et teie Lapsed on edastanud meile Isikuandmeid, palume meiega ühendust võtta. Kui me ise avastame, et oleme kogunud Laste Isikuandmeid ilma lapsevanema või eestkostja nõusolekuta, teeme kõik endast oleneva, et need andmed meie serveritest kustutada.

KÜPSISED
Smartservice veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
Smartservice veebilehel kasutame sessiooni- ja püsivaid küpsiseid. Need on küpsised, mida kasutame meie ja/või mida kasutavad kolmandad pooled.
Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid kasutame igal külastusel. Sessiooniküpsised seostavad Sinu tegevusi meie veebilehel ja kehtivad ainult veebilehitseja sessiooni ajal. Sessioon algab Smartservice veebilehe avamisel ja lõppeb lehe sulgemisel või kui viimasest tegevusest on möödas kolm tundi. Kõik sessiooniküpsised kustutatakse pärast külastust.
Püsiküpsised
Püsiküpsised salvestavad kasutaja eelistused või tegevused. Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Püsiküpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja salvestatakse kasutaja seadmes. Püsiküpsised aktiveeritakse igal Smartservice veebilehe külastusel, mis salvestas konkreetse püsiküpsise.

Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed efektiivse turundustegevuse läbiviimiseks.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihti vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab brauseri HELP menüüs.
Me ei pääse ligi ega kontrolli küpsiseid, mis on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla.
Selleks soovitame eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.
Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Smartservice Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.
Google Analytics võib kasutajate aktiivsuse kohta koguda andmeid ka ilma küpsisefaile kasutamata.
Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

KÜPSISTE KASUTAMISE LUBAMINE JA KEELAMINE
Kui soovid kasutada veebilehe smartservice.ee kõiki võimalusi, pead andma loa küpsiste kasutamiseks. Seda saad teha oma brauseri seadete kaudu. Kui kasutaja küpsiste kasutamist lubada ei soovi, saad need brauseri turbeseadete kaudu välja lülitada. Selle tulemusel ei pruugi veebileht smartservice.ee töötada nii, nagu ette on nähtud.

Küpsised, mis on rangelt vajalikud, käivad alati kaasas meie veebilehe kasutamisega. Kasutaja keeldumisel ei ole võimalik ennustada, kuidas veebileht edasi töötab. Küpsiste seadete muutmine mõjutab kõiki veebilehti, mida külastad.

Funktsionaalsusküpsiste ja sihipäraste küpsiste kasutamist saad vaadata oma veebilehitseja seadetest: http://et.wondershare.com/recover-data/delete-cookies-from-web-browser.html.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE
Smartservice jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

SMARTSERVICE Tallinn OÜ
Reg.no 11626464
VAT no EE101293486

Aadress: Harju maakond, Rae vald, Peetri
alevik, Tähnase tee 1, 75312
Email: info@smartservice.ee

Copyright © Uus vebileht 2021.
All Rights Reserved.

Форма связи

Желаю воспользоваться предложением

Желаю получить консультацию

Забронировать время

Отправить цену себе на почту

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,

Для бронирования времени заполните форму, после чего мы свяжемся с Вами, чтобы договорится о удобном для Вас времени.

Благодарим,
команда SMARTSERVICE

* обозначенные поля обязательны для заполнения

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ЗВОНИТЕ:

ПН-ПТ 9.00-18.00

тел. 6 803 500,

Выберите представительство:

HEA KLIENT,

Aja broneerimiseks täitke vorm, misjärel võtame Teiega ühendust, et kokku leppida Teile sobiv aeg.

Aitäh
SMARTSERVICE meeskond

* märgitud väljad on kohustuslikud

KÜSIMUSTE ESITAMINE:

E–R 9.00–18.00

Tel. 6803500

Valige kontor: